Praga Cantatprof. Miroslav Kosler

prof. Miroslav Košler
Emeritní prezident,
zakladatel festivaluJakub Zicha

Jakub Zicha
umělecký ředitel festivaluPraga Cantat

34. PRAGA CANTAT 2020

mezinárodní soutěže pěveckých sborů
s cenou Grand Prix,

Praha, 29.10 – 1.11.20201. Všeobecná ustanovení

 • Do soutěže se mohou přihlásit pouze neprofesionální sbory, dirigent může být profesionál.
 • Minimální počet členů soutěžícího tělesa je 12.
 • Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu včetně nástupu sboru na pódium a odchodu.
 • Program soutěžního vystoupení musí být předem schválen řídícím výborem festivalu.
 • Na základě kvality soutěžního výkonu rozdělí porota sbory v jednotlivých kategoriích do zlatého, stříbrného a bronzového pásma a určí vítěze kategorie.
  • zlaté pásmo - vynikající výkon
  • stříbrné pásmo - velmi dobrý výkon
  • bronzové pásmo - dobrý výkon
 • Porotou nominované sbory z jednotlivých kategorií  se utkají o Grand Prix

2. Kategorie


Soutěž probíhá v 6 základních kategoriích. Se souhlasem řídícího výboru se sbory mohou hlásit nejvýše do 2 kategorií, 7. kategorie je nesoutěžní.

 • kategorie A mužské sbory
 • kategorie B ženské sbory
 • kategorie C smíšené sbory
 • kategorie D dívčí, mužské a smíšené sbory mládeže se členy ve věku od 14 do 24 let
 • kategorie E sbory s programem skladeb duchovních
 • kategorie F lidová píseň - sbory mužské, ženské, smíšené a sbory mládeže
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
 • Podle počtu přihlášených sborů mohou být některé kategorie sloučeny nebo naopak rozděleny. • kategorie G festivalová (nesoutěžní - pouze pro zahraniční sbory)

3. Soutěžní vystoupení

Kategorie A, B, C - sbory mužské, ženské a smíšené (s povinnou skladbou)

 • Soutěžní program je složen z maximálně 5 skladeb bez doprovodu (a cappella) včetně povinné skladby. Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu.
 • Výběr skladeb by měl být učiněn z rozličných epoch a stylů - např. staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod.
 • Povinné skladby:

  • mužské sbory - Bedřich Smetana: Věno
  • ženské sbory - Bedřich Smetana: Má hvězda
  • smíšené sbory - Antonín Dvořák: Napadly písně

 • Sborům, které z vážných důvodů nemohou povinnou skladbu nastudovat, může umělecký ředitel soutěže udělit výjimku. Tyto sbory se však mohou umístit nejvýše ve stříbrném pásmu. Partitury povinných skladeb je možno si vyžádat u pořadatele festivalu.

Kategorie D - dívčí, mužské a smíšené sbory mládeže

 • Do této kategorie se mohou přihlásit dívčí, mužské a smíšené sbory se členy ve věku od 12 - 24 let.
 • Soutěžní program neobsahuje povinnou skladbu a je složen nejvýše z 5 skladeb různých stylů a žánrů, z nichž jedna může být s doprovodem 1 - 2 akustických nástrojů.
  Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu.

Kategorie E - sbory s programem skladeb duchovních

 • Této kategorie se mohou zúčastnit sbory mužské, ženské, smíšené a sbory mládeže
 • Soutěžní program je složen z maximálně pěti duchovních skladeb bez doprovodu (a cappella). Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu.
 • Výběr skladeb by měl být učiněn z rozličných epoch a stylů - staří mistři, romantismus, soudobá hudba, gospely, spirituály.

Kategorie F - lidová píseň (folklor)

 • Této kategorie se mohou zúčastnit sbory mužské, ženské, smíšené a sbory mládeže.
 • Sbory přednesou 3 až 5 lidových písní (převládat mají charakteristické písně zemí, ze kterých sbory přicházejí). Skladby mohou být doprovázeny lidovými nástroji (nikoliv klavír). Nejméně 1 skladba však musí být přednesena bez doprovodu (a capella). Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu.

Kategorie G - nesoutěžní, festivalová (pouze pro zahraniční sbory)

 • Této kategorie se mohou zúčastnit sbory mužské, ženské a smíšené.
 • Počet členů a věková hranice členů je bez omezení.
 • Každý sbor přednese program dle vlastní volby v max.délce 15 minut. Délka vystoupení nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu.
 • Skladby mohou být provedeny s doprovodem klavíru, nejméně 1 skladba však musí být a capella.
 • Přednes programu vyslechne člen soutěžní poroty, který pak v pohovoru se sbormistrem provede odbornou analýzu vystoupení a zpracuje krátké písemné vyhodnocení pro potřebu sbormistra.
 • V této kategorii se pořadí sborů nestanoví !

4. Soutěž o Grand Prix festivalu Praga cantat


Do soutěže o Grand Prix postupují sbory z jednotlivých kategorií na základě rozhodnutí poroty.
V soutěži o Grand Prix zazpívají sbory 3 skladby dle vlastního výběru v celkové délce 10 minut čistého času. Sbor může zařadit pouze 1 skladbu z předchozích programů svých soutěžních vystoupení. Výběr programu bude pro porotu rovněž předmětem ocenění. Alespoň dvě skladby musí být a capella, pouze jedna může být s doprovodem 1 – 2 akustických nástrojů.
Vítězem Grand Prix PRAGA CANTATse stane sbor, který získá v tajném hlasování poroty nejvíce hlasů.


 

5. Porota

 • Soutěžní porota je mezinárodní a posuzuje kvalitu soutěžního výkonu na základě odborných hledisek technického provedení a uměleckého ztvárnění přednesených skladeb. Rozhodnutí poroty je konečné a do vyhlášení výsledků tajné.

6. Soutěžní ceny

 • Všechny zúčastněné sbory obdrží diplom
 • Vítěz kategorie obdrží pohár
 • Nejlépe hodnocený sbor (vítěz Grand Prix) obdrží pohár a peněžní prémii.
 • Cena sbormistra Miroslava Košlera, zakladatele festivalu Praga cantat a sbormistra, za nejlepší dirigentský výkon
 • V každé kategorii mohou býti na doporučení poroty uděleny ještě zvláštní ceny:
  • cena za dirigentský výkon
  • cena za výběr soutěžního programu
  • cena za provedení lidové písně
  • cena za provedení skladby českého autora, event. české lidové písně (pouze pro zahraniční sbory)
  • event. další zvláštní ceny

6. Vyhlášení výsledků

 • Na závěr festivalu budou vyhlášeny výsledky a rozděleny ceny. Sbory kategorie A, B a C zazpívají společně povinné skladby svých kategorií pod vedením soutěžících sbormistrů.

 

Pravidla soutěže 2019